RACHUNKOWOŚĆ

Badanie sprawozdań finansowych

Każde sprawozdanie finansowe na życzenie jednostki może zostać zbadane przez biegłego rewidenta. W niektórych jednak sytuacjach istnieje obowiązek badania rocznych sprawozdań finansowych.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 roku, gdy ich przychody za 2020 rok wyniosą, co najmniej 2.000.000 euro, czyli po przeliczeniu 9.030.600 zł.