WYDANIE ONLINE

Od 1 sierpnia 2016 r.wprowadzono do ustawy o podatku od towarów i usług kluczowe zmiany dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw. Aktualne przepisy są dużo bardziej restrykcyjne wobec podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw z innych państw UE.

czytaj więcej »

Aktywa niemające postaci materialnej lub powierzone innym jednostkom należy zinwentaryzować drogą potwierdzenia sald. Dzięki tej metodzie można wykryć nieprawidłowości i nadużycia w gospodarce finansowej.

czytaj więcej »

W sytuacji gdy firma nie jest i nie będzie w stanie zapłacić podatku, można wystąpić o umorzenie zaległości podatkowej. Organem decyzyjnym w takich sprawach jest naczelnik urzędu skarbowego, którego decyzja ma charakter uznaniowy.

czytaj więcej »

Od 1 września 2016 r. został wprowadzony nowy podatek od sprzedaży detalicznej. A zatem podatnicy, u których wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej, pierwszą deklarację PSD-1 dotyczącą tego podatku złożą za wrzesień 2016 roku w terminie do 25 października 2016 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel