WYDANIE ONLINE

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji jest jednym w formalnych warunków sporządzenia rzetelnego sprawozdania finansowego. Warto zadbać, aby było ono zgodne z zapisami projektowanej nowelizacji UoR i nie zawierało nieprawidłowości.

czytaj więcej »

Sprzedaż do sklepów detalicznych bardzo często odbywa się za pośrednictwem dystrybucji zewnętrznej niezwiązanej kapitałowo z producentem. W tym przypadku, aby kontrolować poziom kosztów, ale i rentowności, należy opracować proces, który pozwoli zbierać dane rozproszone w różnych miejscach i wspierać decyzje handlowe.

czytaj więcej »

Zarówno podatnicy, jak i inni uczestnicy postępowania podatkowego mogą liczyć na zwrot kosztów, które zmuszeni byli ponieść, stając przed obliczem fiskusa. Jednak nie każdy poniesiony z tego tytułu wydatek będzie podlegał takiemu zwrotowi, tak jak nie każdy zainteresowany może się o to skutecznie ubiegać.

czytaj więcej »

W celu ustalenia rzetelności i prawidłowości ewidencji prowadzonej za pomocą kasy rejestrującej jednostki mają obowiązek dokumentować zwroty towarów dokonane na kasie fiskalnej. Służy temu odrębna ewidencja.

czytaj więcej »

Składając wniosek o dofinansowanie realizacji projektu unijnego, należy m.in. wypełnić część poświęconą wskaźnikom. Księgowym kojarzą się one ze wskaźnikami finansowymi (np. płynności struktury itd.), ale to zupełnie inne zagadnienie.

czytaj więcej »

Towary z branży metalowej, surowców wtórnych oraz jubilerskiej podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia bez względu na wysokość zakupu. Kupujący musi w takim przypadku rozliczyć VAT i wykazać transakcje w deklaracjach podatkowych. Również nabywca niektórych towarów elektronicznych będzie zobowiązany do ich rozliczenia, ale tylko gdy łączna wartość netto transakcji przekroczy 20.000 zł.

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, to powinien z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe zawrzeć na piśmie umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron.

czytaj więcej »

wiper-pixel