WYDANIE ONLINE

Jednolity Plik Kontrolny – nowy obowiązek w praktyce
Od 1 lipca 2016 r. duzi podatnicy mają obowiązek przekazywania do US co miesiąc danych w określonej strukturze: schemat_ JPK_VAT(1)_ V1–0.xsd, odpowiadającej pozycjom deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D. Średni i mali podatnicy zostaną objęci tym obowiązkiem w 2017 roku.

czytaj więcej »

Uchwały o sposobie rozliczenia wyniku finansowego za rok 2015 zostały już podjęte. Warto więc się zastanowić, w jaki sposób skutki decyzji właścicieli zaprezentować w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca ma prawo wystąpić o przyspieszony zwrot podatku od towarów i usług , gdy złoży wraz z deklaracją VAT odpowiedni wniosek do naczelnika urzędu skarbowego.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2016 r. mocodawcy mogą udzielać pełnomocnictw ogólnych w sprawach podatkowych. Dzięki takiej jednorazowej czynności mogą być reprezentowani przed dowolnym organem podatkowym bądź organem kontroli skarbowej w prowadzonych wobec niech postępowaniach.

czytaj więcej »

Wakacje to czas, w którym pracownicy najczęściej wykorzystują urlop. Niejednokrotnie jednak zdarza się, iż pracodawcy zmuszeni są przełożyć pracownikom urlop lub go przerwać. Sprawdź konsekwencje takiego działania.

czytaj więcej »

„Bony na inwestycje” to program dofinansowania projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”. Poniżej wskażemy, jak wypełnić dla większości wnioskodawców najtrudniejszą jego część – pola dotyczące Wpływu projektu na realizację zasad horyzontalnych Unii Europejskiej.

czytaj więcej »

Jednostki objęte ustawą o rachunkowości mają obowiązek ujmować operacje na podstawie prawidłowo sporządzonych dokumentów księgowych. Dokumenty zarówno w wersji papierowej, jak i te elektroniczne muszą spełniać kryteria określone w art. 21 ustawy o rachunkowości i być zabezpieczone zgodnie z wymogami art. 23 tej ustawy.

czytaj więcej »

wiper-pixel