WYDANIE BIEŻĄCE

Od początku roku podatnicy mogą wprowadzić zmiany w polityce rachunkowości. Najczęściej dotyczą one metod wyceny aktywów i pasywów, sposobu ustalania wyniku finansowego oraz prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy, którzy do opodatkowania swoich dochodów zechcą wybrać liniowy PIT, już od 2019 roku będą mogli to zrobić na bardziej korzystnych zasadach. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Organy podatkowe będą przygotowywać zeznania podatkowe podatników PIT w oparciu o dane będące w posiadaniu Krajowej Administracji Skarbowej i ZUS z automatu. Wystarczy, że podatnik je zaakceptuje.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r.  przewidziane są zmiany niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

czytaj więcej »

Dla spółki osiągającej zysk lub stratę na koniec roku jedną z możliwości podziału zysku jest wypłata dywidendy. Poznaj zasady ujęcia księgowego i podatkowego dywidendy na gruncie przepisów polskich i międzynarodowych.

czytaj więcej »

Od 2019 roku prawo wstępowania do związku będą mieli również zleceniobiorcy oraz osoby wykonujące pracę nakładczą. Tym samym nie tylko pracownicy będą mogli zrzeszać się w celu pilnowania interesów osób zarobkujących. Nowelizacja stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r. (sygn. akt K 1/13 (Dz.U. poz. 791).

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca wziął w leasing samochód osobowy. Firma leasingowa to VW Leasing GmbH z Niemiec z oddziałem: VW Leasing GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce (w KRS – oddział zagranicznego przedsiębiorcy). Czy opłaty z tyt. leasingu podlegają podatkowi u źródła? Czy w przypadku uzyskania z firmy niemieckiej certyfikatu rezydencji oraz oświadczenia, że wypłacane należności są związane z działalnością położonego w Polsce zakładu przedsiębiorca będzie zwolniony z poboru podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy sprzedaż 20-letniej maszyny będącej w użytkowaniu w tym okresie przez czynnego podatnika VAT, zakupionej przed zarejestrowaniem na VAT, może być udokumentowana fakturą VAT marża?

czytaj więcej »

Pytanie: Zaliczka na podatek dochodowy nie musi być wpłacana na bieżąco, jeśli nie osiągnie 1.000 zł. Czy w przypadku kwoty niższej mogę wpłacić jej część, czy wygląda to tak, że albo wpłacam całość, albo nic? Za poprzedni miesiąc miałem do zapłaty 500 zł, czego nie wpłaciłem. W tym miesiącu wychodzi mi, że będę miał do zapłaty 600 złotych. Czy jeśli np. do 15. wpłacę zaległe 500 złotych, to nie będę musiał jeszcze płacić tych 600, czy tak jest jedynie w przypadku opłaty 500 zł w terminie?

czytaj więcej »

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty. Natomiast pracodawcy zatrudniający na ten sam dzień co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej, o ile taka organizacja działa. Z kolei pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

czytaj więcej »

wiper-pixel