WYDANIE ONLINE

Z początkiem 2018 roku można zmienić częstotliwość odpisów amortyzacyjnych
Gdy rozpoczyna się nowy rok podatkowy, przedsiębiorcy mogą podjąć decyzję o zmianach dotyczących amortyzacji środków trwałych. Niestety możliwości w tym zakresie są ograniczone, ale czasem dopuszczalna jest zmiana częstotliwości odpisów amortyzacyjnych niektórych składników majątku. Nie można jednak zmienić metody amortyzacji.

czytaj więcej »

JPK_VAT w 2018 roku, docelowo po objęciu obowiązkiem raportowania JPK_VAT przez wszystkich podatników, będzie podstawą budowy Centralnego Rejestru Faktur. Sprawdź szczegóły planowanych zmian.

czytaj więcej »

Już niedługo będziemy mogli rozpocząć pracę nad sprawozdaniem finansowym za rok 2017. Warto przy tym pamiętać o nowelizacjach ustawy o rachunkowości, które mogą wpłynąć na jego zakres oraz sposób prezentacji danych. Poniżej prezentujemy te zmiany w podziale na wielkości przedsiębiorstw.

czytaj więcej »

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 1 stycznia danego roku mają obowiązek dokonywać w trakcie roku odpisów na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych. Koniec roku to czas na weryfikację ich wysokości.

czytaj więcej »

Od września 2017 roku uruchomione zostały programy skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, polegające na udzielaniu im preferencyjnych pożyczek. Poznaj najważniejsze zasady ubiegania się o nie.

czytaj więcej »

Po zakończeniu roku podatnik jest zobowiązany do korekty „wstępnego” odliczenia VAT na podstawie danych rzeczywistych z 2017 roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel