WYDANIE ONLINE

Dofinansowanie z UE. Zobacz, jak wypełnić wniosek w części dotyczącej zgodności z politykami
Wypełniając wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy europejskich, należy odnieść się do kwestii zgodności planowanego przedsięwzięcia z politykami. Niektóre projekty zakładają konieczność szerokiego uzasadnienia w tym zakresie – inne tylko określenia zgodności. Księgowi zastanawiają się, o jakie polityki tu chodzi i jak prawidłowo się do nich odnieść.

czytaj więcej »

Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego  po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jeśli w danym okresie rozliczeniowym żadna taka transakcja nie wystąpi, nie ma obowiązku składać zerowej informacji podsumowującej.

czytaj więcej »

Pracownicy zatrudniający osoby podlegające ubezpieczeniu wystawiają raporty ZUS RCA i RZA. Obowiązek ten występuje nawet w przypadku braku osiągania przez pracownika przychodu. Sprawdź, jak go prawidłowo wypełnić.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. na wszystkich czynnych podatników VAT zostaną nałożone nowe obowiązki, które mają ułatwić weryfikację ich rozliczeń podatkowych. Sprawdź ich zakres.

czytaj więcej »

Analiza informacji przekazanych za pośrednictwem formularza CIT-TP lub PIT-TP ma na celu bardziej efektywne prowadzenie kontroli podatkowych oraz intensyfikację kontroli w stosunku do podmiotów realizujących transakcję o wysokim ryzyku. Zobacz, jak uniknąć w nich błędów.

czytaj więcej »

Prawo do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej, które zostały poniesione przed dniem złożenia informacji VAT-26, przysługuje wyłącznie wówczas, gdy informacja ta została złożona w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku.

czytaj więcej »

Podmioty, które produkują lub importują paliwa silnikowe lub gaz i z tego tytułu składają deklaracje akcyzowe, mają także obowiązek wpłacić opłatę paliwową i złożyć o niej informację. Zwróć uwagę, że od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywać nowy wzór i Informacji w sprawie opłaty paliwowej.

czytaj więcej »

Od 1 października 2017 r. zostały wprowadzone dwie odrębne deklaracje uproszczone dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego: wyrobów akcyzowych (AKC-U/A) oraz samochodów osobowych (AKC-U/S). Takie rozwiązanie ma utrudnić zaniżenie podstawy opodatkowania w odniesieniu do nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel