WYDANIE ONLINE

CIT-8. Poznaj przykład kalkulacji podatków po zmianach ustawy CIT/PIT w 2018 roku
Zgodnie z przedstawionym przez Ministerstwo Finansów projektem z 6 lipca 2017 r. nowelizacji o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w 2018 roku nastąpi wdrożenie mechanizmu minimalizacji unikania opodatkowania.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, będą mieli nowy obowiązek raportowy. Sprawdź jaki!

czytaj więcej »

Przeprowadzenie, a potem wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg handlowych, a ujawnione w toku inwentaryzacji różnice trzeba wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Sprawdźmy, jak prawidłowo tego dokonać.

czytaj więcej »

Pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie pracy nadliczbowej nie więcej niż 150 godzin rocznie. Limit ten może zostać zwiększony w ramach określonych granic. Sprawdź na przykładach, jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

czytaj więcej »

Zgodnie z zasadami realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstaną w związku z realizacją projektu w ramach RPO 2014–2020. Zasady dotyczące projektów generujących dochód w trakcie realizacji mają zastosowanie tak do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej »

wiper-pixel