WYDANIE ONLINE

Problemy ze stosowaniem przepisów o fakturach? Sprawdź, jak usprawnić dokumentowanie sprzedaży
Prawidłowo wystawiana faktura jest warunkiem odliczenia VAT przez nabywcę, w kilku przypadkach decyduje również o momencie powstania obowiązku podatkowego. Dowiedz się, jak wystawiać ją poprawnie.

czytaj więcej »

Rusza nabór wniosków w ramach działania 1.15, których celem jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP dzięki budowaniu potencjału eksportowego przedsiębiorstw, a także kreowaniu współpracy gospodarczej.

czytaj więcej »

Zakres obowiązków stanowi dla pracownika konkretyzację umówionego rodzaju pracy i zbiorcze polecenie wykonywania określonej pracy. Sporządzenie zakresu obowiązków na piśmie nie jest jednak dla pracodawcy obowiązkowe. Wystarczy wskazać w umowie o pracę rodzaj pracy oraz ustnie pouczyć pracownika, jakie szczegółowe czynności ma wykonywać w ramach umówionej pracy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z projektem nowelizacji art. 27b ustawy CIT. dane podatkowe podatników o najwyższych przychodach i podatkowych grup kapitałowych będą corocznie podawane do publicznej wiadomości w terminie do końca września roku następnego.

czytaj więcej »

Zróżnicowany okres przechowywania dokumentacji ZUS jest implikacją rodzaju dokumentu. To właśnie kategoria dokumentu będzie determinowała nam czas, w ciągu którego pracodawca jako płatnik będzie zobowiązany w świetle obowiązujących przepisów prawnych do utrzymywania zasobów.

czytaj więcej »

Jeśli firma kupuje towary u kontrahentów z UE lub dokonuje sprzedaży swoich towarów do innych państw członkowskich, korzystnym rozwiązanie może być skorzystanie z instytucji składu konsygnacyjnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel