WYDANIE ONLINE

Likwidacja WNiP i środków trwałych w budowie
Definicja inwestycji przyjęta na użytek przepisów o podatku dochodowym stanowi wyłącznie o „środkach trwałych w budowie”, jednak według fiskusa zasady dotyczące rozliczania kosztów zaniechanych inwestycji należy stosować również do wartości niematerialnych i prawnych.

czytaj więcej »

Jeśli Twoja spółka ma zamiar podjąć uchwałę o obniżeniu – umorzeniu dobrowolnym kapitału zakładowego i wypłacie wynagrodzenia wspólnikom w gotówce, sprawdź jak krok po kroku przeprowadzić takie obniżenie. Jakpowinna wyglądać uchwała spółki oraz jak obliczyć wysokość wynagrodzenia dla udziałowców a następnie poprawnie zaksięgować tą operacje.

czytaj więcej »

Od 29 maja 2017 r. do 14 czerwca 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-044/17, który ogłaszany jest w ramach osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT. Sprawdź, jak go wypełnić.

czytaj więcej »

Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RPustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Jednak przepisy przewidują wiele okoliczności, które pozwalają go uniknąć.

czytaj więcej »

wiper-pixel