WYDANIE ONLINE

Wniosek o płatność. Na co zwrócić uwagę, wypełniając zestawienie dokumentów w bloku o postępie finansowym
Blok Postęp finansowy zawiera wiele informacji, które mają umożliwić zweryfikowanie prawidłowości poniesionych nakładów. Sprawdź, jak uzupełnić dane w jego poszczególnych zakładkach.

czytaj więcej »

Za umożliwienie terminowego zatwierdzenia sprawozdania finansowego, które powinno się odbyć podczas zgromadzenia wspólników odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Sprawdź, prawidłowo zwołać i przeprowadzić takie zgromadzenie, oraz związane z nim operacje zaewidencjonować w księgach rachunkowych.

czytaj więcej »

Jednym z zadań podmiotów prowadzących księgi rachunkowe jest wypełnianie obowiązków wynikających z art. 31 ustawy o statystyce publicznej. Właśnie na jej podstawie należy przekazywać dane do GUS. Zakres raportowania jest bardzo różny i zależy od wielkości podmiotu, jego formy organizacyjnoprawnej i specyfiki działalności.

czytaj więcej »

Z uwagi na wykonanie pierwszych e-kontroli podatkowych za okres od lipca 2016 roku do chwili obecnej poddano weryfikacji dane z ksiąg podatników prowadzonych przy użyciu programów komputerowych za pośrednictwem pozostałych struktur JPK, oprócz JPK_VAT(2), oraz zażądano dowodów księgowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel