WYDANIE ONLINE

Ustawa o rachunkowości nie zawiera wzoru sprawozdania z działalności, wskazuje jedynie jego zakres w art. 49 ust. 2. Aby pomóc w sporządzaniu tego sprawozdania, opracowany został Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności”. Poznaj zawarte w nim wskazówki.

czytaj więcej »

Większość pracowników udaje się na urlopy w okresie letnim, nie należą jednak do rzadkości sytuacje, gdy pojawia się nagła potrzeba odwołania pracownika z takiego urlopu albo przesunięcia jego terminu. Rodzi to określone skutki nie tylko w sferze pracy, ale również konsekwencje podatkowe.

czytaj więcej »

Refakturowanie polega na odsprzedaży osobie trzeciej usług, które wcześniej nabyła spółka. Według przepisów ustawy o VAT dokonujący odsprzedaży nie jest traktowany jako wyłącznie pośredniczący w usłudze, ale jako jej wykonawca (art. 8 ust. 2a uptu). Dowiedz się, jak refakturę rozliczyć na gruncie VAT, podatku dochodowego i w ewidencji księgowej?

czytaj więcej »

Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz własnych narzędzi na potrzeby pracodawcy jest wolny od podatku dochodowego, tylko jeśli zostanie wypłacony zgodnie z przepisami bhp.

czytaj więcej »

wiper-pixel