WYDANIE ONLINE

Mimo że urlop wychowawczy jest uprawnieniem ściśle pracowniczym, a stosunek pracy stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, u pracownika przechodzącego na ten urlop zmienia się sytuacja pod względem ubezpieczeń. Nie podlega on już ubezpieczeniom jako pracownik, lecz jako osoba przebywająca na urlopie wychowawczym. Urlop ten jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Jeśli beneficjent chciałby w związku z realizacją projektu uzyskać zaliczkę na poczet kosztów realizacji projektu unijnego, musi wypełnić wniosek o płatność zaliczkową. Wnioski takie są dostępne na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programów w danym województwie.  Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych przez IŻ RPO, możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej.

czytaj więcej »

Twoja firma złożyła już zeznanie CIT- 8 do urzędu skarbowego? Sprawdź, kiedy należy dostarczyć również sprawozdanie finansowe za rok 2016

czytaj więcej »

Od marca obwiązuje nowy wzór deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14  (wersja 2). Zmieniana deklaracja uwzględnia nową strukturę organów podatkowych i celnych i obecnie należy ją składać do urzędu skarbowego., a nie jak wcześniej celnego.

czytaj więcej »

Często po dniu bilansowym następują zdarzenia, które mimo iż wystąpiły w kolejnym roku obrotowym, mogą mieć wpływ na informacje prezentowane w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok, który już się zakończył. W takiej sytuacji podstawowym problemem jest poprawne zaklasyfikowanie zaistniałych zdarzeń oraz określenie ich wpływu na dane zawarte w sporządzonym sprawozdaniu finansowym. Poniżej znajdziesz wskazówki, jak prawidłowo zewidencjonować takie transakcje.

czytaj więcej »

Po reformie Krajowej Administracji Skarbowej zmienił się organ do którego należy składać deklarację importową VAT-IM (wersja 4). Od 1 marca 2017 r. poboru należności celnych i podatkowych z tytułu importu towarów dokonuje naczelnik urzędu skarbowego.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe regulacje w zakresie cen transferowych. Korzyścią z wprowadzenia zmian jest ujednolicenie standardów w krajach UE, co istotne może być w szczególności dla podmiotów o zasięgu globalnym. Na zmianach skorzystają także podatnicy, których przychody lub koszty oscylują poniżej 2 mln euro, gdyż obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych może ich całkowicie ominąć.

czytaj więcej »

wiper-pixel