WYDANIE ONLINE

Już jest rozporządzenie, które określa nowe wzory do zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT, potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT i VAT-UE oraz zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających VAT. Warto jednak pamiętać o możliwości stosowania starych wzorów jeszcze do 30 czerwca 2017 r.

czytaj więcej »

Od 2016 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Sprawdź jak z nich skorzystać sporządzając zeznanie roczne.

czytaj więcej »

Od 2017 roku zleceniodawca musi zapłacić 13 zł za godzinę pracy osobie zatrudnionej na zleceniu. Wprowadzone w tym roku przepisy nakazują określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Dowiedz się, czy wszyscy zleceniobiorcy muszą mieć w umowie zapis wskazujący sposób potwierdzania liczby godzin pracy.

czytaj więcej »

W 2016 roku także małe jednostki korzystające z uproszczeń sprawozdawczych nie mają obowiązku przygotowywania rachunku przepływów pieniężnych, nawet jeśli ich sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Jeśli go jednak sporządzisz, skorzystaj ze wskazówek naszego eksperta.

czytaj więcej »

Ubiegając się o dofinansowanie w niektórych projektach, należy jako załącznik dołączyć wypełnioną ankietę dotyczącą wywiązywania się z obowiązków z zakresu ochrony środowiska.

czytaj więcej »

Na decyzje organu podatkowego podatnik może w terminie 30 dnia od dnia  jej doręczenia wnieść skargę do WSA. Wniesienie skargi jest jednak dopuszczalne dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia. Sprawdź 8 wskazówek o które zamieściliśmy przy wzorze skargi.

czytaj więcej »

wiper-pixel