WYDANIE ONLINE

Pamiętaj o dokonaniu zmian w polityce rachunkowości na 2017 rok
Ustawa o rachunkowości pozwala na zmiany stosowanych zasad rachunkowości od początku roku obrotowego na podstawie decyzji kierownika jednostki. Początek 2017 roku to, zatem najwygodniejszy czas na wprowadzenie zmian. Przyjrzyjmy się, co musi, a co może zostać zmienione już od 1 stycznia.

czytaj więcej »

Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach należy ująć w protokole oraz wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

czytaj więcej »

W efekcie przeprowadzonej kontroli podatkowej lub skarbowej sporządzany jest protokół, do którego kontrolowany może wnieść zastrzeżenia będące formalną metodą przedstawienia własnego stanowiska w sprawie. Sprawdź, kiedy i jak je przygotować.

czytaj więcej »

Do 20 stycznia przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, prowadzący działalność gospodarczą rozpoczętą w latach poprzednich mogą zmienić formę opodatkowania na 2017 rok. Sprawdź, czy taka zmiana byłaby korzystna dla Twojej firmy.

czytaj więcej »

Podatnik ma prawo skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Sprawdź, jak zrobić to w praktyce.

czytaj więcej »

Od przyszłego roku zacznie obowiązywać minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących umowy zlecenia, która wyniesie 13 zł, czyli może być nawet wyższa niż stawka pracownika, wynikająca z minimalnego wynagrodzenia, w przeliczeniu na godzinę pracy.

czytaj więcej »

Narzędziem służącym do rozliczania projektu jest wniosek o płatność. Obecnie wniosek o płatność należy sporządzić i przekazać za pomocą systemu informatycznego, ale załączniki do wniosku już powinny mieć postać oryginalną.

czytaj więcej »

wiper-pixel