WYDANIE ONLINE

Inwentaryzacja metodą spisu z natury – 5 ważnych wskazówek
Szczegółowe zasady przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów powinny wynikać z obowiązującej w jednostce instrukcji inwentaryzacyjnej. Poniżej prezentujemy kilka wskazówek eksperta, które mogą usprawnić pracę przy spisie z natury.

czytaj więcej »

Regulacje przyjęte w KSR nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi” obowiązywać będą przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2017 rok, ale można i warto już sprawozdanie za 2016 rok dostosować do jego wymogów.

czytaj więcej »

W 2016 roku ustawodawca zmienił zasady wydawania interpretacji podatkowej. Warto zwrócić szczególną uwagę na doprecyzowanie przedmiotu interpretacji i wprowadzenie możliwości złożenia wspólnego wniosku przez kilka podmiotów.

czytaj więcej »

Od niedawna przepisy dotyczące samofakturowania (tzw. self-billing) są mniej restrykcyjne dla podatników zamierzających je stosować. Trzeba jednak pamiętać o prawidłowej dokumentacji przyjętych zasad.

czytaj więcej »

Aby zaliczyć do kosztów wydatki na eksploatację samochodu osobowego niebędącego środkiem trwałym w firmie, podatnik powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Wadliwe jej prowadzenie lub brak mogą powodować zakwestionowanie rozliczeń przez fiskusa oraz nałożenie kary.

czytaj więcej »

Jeśli firma realizuje zakup w ramach tzw. projektu unijnego to oprócz dekretacji oraz zatwierdzenia zgodności formalnej, rachunkowej i merytorycznej powinna pamiętać o właściwym oznaczeniu (opisaniu) dokumentów.

czytaj więcej »

wiper-pixel