DELEGACJE

Kalkulator rozliczenia podróży zagranicznych

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Jeżeli masz wątpliwości, czy prawidłowo rozliczyłeś podróż zagraniczną pracownika, tutaj znajdziesz pomocne narzędzie, które ułatwi Ci pracę.

ZUS

Kalkulator składek ZUS

Upewnij się, w jakiej wysokości opłacić składki na ZUS za pracowników oraz za młodocianych zatrudnionych w Twojej firmie. Kalkulator w formacie HTML.

PODATKI

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

Dzięki naszemu kalkulatorowi sprawdzisz, ile wynoszą odsetki od zaległości podatkowych.

Kalkulator odsetek ustawowych

Kalkulator odsetek ustawowych wylicza wysokość odsetek ustawowych od zaległości